zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉ

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಳಾದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮ, ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆಯದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

 

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡುಗಳು, ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

DSC_0519.JPG